Çukurova Üniversitesi | Tanıtım | Mezun | Yerleşke Haritası | E-TIP | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
T I P    F A K Ü L T E S İ
Erasmus | Farabi | Mevlana | TURKMSIC

 
  Fakültemiz Yönetim Öğrenci Akademik Araştırma Bilgi-Belge İletişim  
 

 >  Tüm Haberler        
   Trabzon Bilim Şenliği...
   Kilis 7 Aralık Üniversitesi İTAMER Analiz...
   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi...
   Bartın Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi...
   Bayrağı Yakala 2018 Etkinliği Daveti...
   5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu...
   Güney Adana Kalkınma Programı Adana Bilim Şenliği...
   İTÜ Bibliyometri Çalıştayı...
   Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV Kongresi...
   Dış Paydaş Anketi -Gençlik ve Spor Bakanlığı...
   Dış Paydaş Anketi - Aksaray Üniversitesi...
   2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı...
   2018-2019 Alan Dışı Seçmeli Ders Güz Yarıyılı Duyurusu.pdf...
   1.SINIF ÖĞRENCİLERİNE DUYURU...
   2018-2019 Alan Dışı Seçmeli ders güz yarıyılı duyurusu 1.sınıf...
   2018-2019 Alan Dışı Seçmeli ders güz yarıyılı duyurusu 3-4-5.sınıf...
   2018-2019 Alan Dışı Seçmeli ders güz yarıyılı duyurusu 2.sınıf...
   III.Uluslararası Güvenlik Sempozyumu...
   Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi...
   İYYÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM)...
   I.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu...
   I. Uluslararası Mersin Sempozyumu...
   Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu...
   1.Sınıf Öğrencilerinin Uyum Haftası Programı...
   Türk Üniversite Günleri Fuarı- Tunus 2018...
   Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikalı Eğitim Programı...
   Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu...
   Geçmişten Günümüze Tokat'ta İlmi ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu...
   Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı...
   2018-2019 merkezi yer.puanı ile yatay geçiş ek karar...
   Iğdır I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi...
   Kocaeli Üniversitesi Kongre ve Sempozyum Duyurusu...
   Bu Kemer Sana Çok Yakışır Konulu Afiş ve Slogan Yarışması...
   Muallim Rıfat Eğitimi Fakültesi Dergisi...
   İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı...
   Uluslararası Hesaplamalı Bilimler Kongresi...
   Tıp Fakültesi Merkezi Yatay Geçiş Sonuçları...
   2017 Yılı Haritalı İstatistik Bültenleri...
   Fulbrıght Burs Programı...
   BİGG ANAÇ Programı Duyurusu...
   2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi...
   WITAM 2018 Kongresi...
   ICAA-2018...
   VI. KOP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu...
   Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi...
   1.Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı...
   3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi...
   Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi Duyurusu...
   How to Become Successful Authors & Editors of Scientific Journals Sempozyumu...
   Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi...
   Sağlık Turizmi Derneği Sertifikalı Eğitimi...
   Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı...
   Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanlığı Sertifika Programları...
   SmartBigg Projesi Duyurusu...
   Yaz Atölyeleri Etkinliği...
   V. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı...
   2. Uluslararası Ahmed-i Hani (İslam Düşüncesinde İnsan) Sempozyumu...
   COSME Programı Çağrısı...
   Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (UTDAS)...
   AR-GE Proje Pazarı...
   Düzensiz Göç ile Mücadele Kursu...
   Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi...
   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Adresi...
   Bilgi Yönetimi Dergisi'nde Lisans Öğrenci Makalelerinin Yayınlanması...
   Uluslararası Artvin Sempozyumu...
   Uluslararası Girişimcilik, Teknoloji, İnovasyon ve Tasarım Kongresi...
   Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi...
   2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Ç.Ü TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ HAKKI...
   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı(2018 Yılı 1. Dönem) ...
   2018 Yılı Mezuniyet ve Ant İçme Töreni ...
   2018-2019 Eğitim Yılı 6. Sınıf Öğrencileri Temsilci Seçimi...
   İntörn Uyum Programı 2018...
   Sivas Kent Arşivi...
   Osmanlı Sağlık Gelenekleri Toplantısı...
   ALES Sonuçlarının Geçerlilik Süresi...
   TBD Prof.Dr.Aydın KÖKSAL Ödülleri Yarışması...
   SEPIP Calıştayı 2018...
   Marmara Üniversitesi Mezun Bilgi Yönetim Sistemi...
   2. Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi...
   Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu...
   Teorik ve Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu Duyurusu...
   Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı...
   Bilimsel Eğitim Etkinliği (biXat-2018)...
   Ege Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası Kursu...
   Taşıt Pulu Satışı...
   Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi...
   Yerel Kalkınma Sempozyumu (YEKAS_18)...
   Örgütsel Davranış Kongresi...
   ALES Sonuçları...
   2.Uluslararası Helal Turizm Kongresi...
   I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi...
   YLYS Burs Programı...
   Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yoğunlaştırılmış Yaz Okulu...
   5.Ulusal Tarım Kongresi...
   Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni ...
   AOSB Toplum Memnuniyet Anketi...
   Müze ve Örenyerlerine Girişler İçin Kurumsal Kart...
   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İsim Değişikliği...
   Mustafa Kemal Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi...
   AB 9. Çerçeve Programı Öncesi Kamu- Üniversite-Sanayi Buluşması...
   Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018...
   Ulusal Antalya Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu...
   Ögretim Üyeligine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri...
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İsim Değişikligi...
   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İsim Değişikliği...
   Filistin İnsani Yardım Kampanyası...
   Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı...
   Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi...
   Uluslararası Otomatik Kontrol Federasyonu 18. Teknoloji, Kültür ve Uluslararası İstikrar Konferansı...
   2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal Öykü Ödülü...
   7. Bozok Bilim Çalıştayı...
   Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı...
   Uzmanlık Eğitiminin Akreditasyonu...
   Bursa Tabip Odası Öykü Yarışması...
   Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu...
   Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi...
   Uluslararası Nükleer Yaz Okulu...
   1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu...
   3. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu...
   Hubert H. Humphrey Burs Programı...
   1. Uluslararası Veri Madenciliği ve Veri Mühendisliği Çalıştayı...
   Mukaddime Dergisi Özel Sayisi...
   Mülteciler için Nitelik Yeterlilik Belgesi Tanımlama ve Değerlendirme Eğitimi...
   Onkoloji Sempozyumu...
   I. Uluslararası Doğu Karadeniz Bölgesi Alternatif Turizm Sempozyumu...
   International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018)...
   Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu veTanıtım Günleri 2018...
   1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi....
   II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi...
   12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı...
   KTÜ-TTO Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı...
   KUSAD Makale Çağrısı...
   Dönem III Öğrencilerimizin Başarısı...
   Yazlık Kıyafet Uygulaması...
   II.Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi...
   Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu...
   Karayolu Trafik Haftası...
   2. Ulusal Heyelan Sempozyumu...
   1.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi...
   KOSGEB-COSME Projesi Kapanış Konferansı...
   II. Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi...
   Teslim Alınan Hibe-Yardım Malzemeleri...
   4. International Agriculture Congress...
   Robokan 2018 Robot Yarışması...
   Engellilik Araştırmaları Konferansı...
   First International Conference on Literacy, Culture, and Language Education ICLCLE 2018...
   1.Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis UTAP Kısa Film Festivali...
   Yurt Dışında Görevlendirilen Üniversite Personeli İle İlgili Hususlar...
   Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Savaş ve Toplum - Eve Dönen Asker Kongresi...
   Patentle Türkiye 1.Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması...
   Mesleki Eğitim Kongresi - Sağlık...
   24-25 Nisan Törenleri...
   2.Uluslararası Kadın Konferansı...
   Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi...
   Yeni Pasaport Formları Hakkında Duyuru...
   FARABİ V. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı...
   İlaç Araştırmaları Kümelenmesi...
   Ombudsman Akademik Dergisi Makale Çağrısı...
   Serviks Kanseri (Rahim Ağzı) Tarama Hizmetleri...
   3.Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması...
   Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferi...
   Film Festivali ve Belgesel Film Yarışması...
   Ç.Ü.Merkezi Kafeteryası Akademik ve İdari Yemekhane Girişinin Trafiğe Kapatılması...
   VI. Uluslararası Katılımlı Çukurova Biyoteknoloji Günleri...
   TÜBA Akademi Ödülleri...
   I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu...
   6.Uluslararası Multidisiplinler Avrasya Kongresi...
   Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı...
   İstatistiklerin Paylaşımı...
   2018-2019 Lisansüstü Program Duyurusu...
   Bilgi Teknolojilerindeki Gelişim ve Mesleklere Etkisi...
   31. Ulusal Matematik Sempozyumu...
   III. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı...
   54. Kütüphane Haftası...
   II.Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Trendler Kongresi.pdf...
   40.Pediatri Kongresi...
   5.Uluslararası Multidisiplinler Avrasya Kongresi...
   Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı...
   Gençlik Araştırmaları Dergisi...
   V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi...
   Etkinlikler ve Seminerler...
   TEV Burs İlanı ve Esasları...
   Selçuk Üniversitesi Kök Hücre Bölge Toplantıları-1...
   100. Yılında Uluslararası Azerbaycan Kongresi...
   5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi...
   3.Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi...
   I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu...
   II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi...
   3. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı...
   İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği 2018 Kongreleri...
   Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitimi...
   Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi...
   Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi_Yarışma...
   Jean Monnet Bursu Tanıtımı...
   Kan Bağışı Kampanyası.pdf...
   ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS BAHAR YARIYILI DERS KAYDI DUYURUSU...
   TOBB ETÜ BiGG (Bireysel Genç Girişim) GARAJ Programı...
   Jean Monnet Bursu Başvuruları...
   Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Ödülü...
   UNESCO 39. Genel Konferansı Kararları...
   5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi...
   Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Çalıştayı...
   2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları...
   Hava Kuvvetleri Müzesi...
   Adana Bilim Şenliği...
   UNESCO Uluslararası Günleri...
   1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi...
   İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri...
   Dr.Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü.pdf...


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 9001