Dahili Tıp Bilimleri

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

Bölüm Başkanı Prof.Dr.İbrahim KARAYAYLALI

 

 

 

Adli Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

--- Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

--- Gastroenteroloji Bilim Dalı

--- Nefroloji Bilim Dalı

--- Hematoloji Bilim Dalı

--- Romatoloji Bilim Dalı

--- Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

--- Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

--- Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

--- Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

--- Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

--- Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

--- Neonatoloji Bilim Dalı

--- Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

--- Sosyal Pediatri Bilim Dalı

--- Çocuk Acil Bilim Dalı

--- Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı