Dahili Tıp Bilimleri

 

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı Prof.Dr.Nafiz BOZDEMİR                  Telefon +90 322 338 6060 – Dahili 3087

 

 

 

 

 

 

Adli Tıp Anabilim Dalı

 

 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

--- Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

 

 

--- Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

 

--- Nefroloji Bilim Dalı

 

 

--- Hematoloji Bilim Dalı

 

 

--- Romatoloji Bilim Dalı

 

 

--- Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

 

--- Yoğun Bakım Bilim Dalı

 

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

--- Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Neonatoloji Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

 

 

--- Sosyal Pediatri Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Acil Bilim Dalı

 

 

--- Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

 

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

 

Nöroloji Anabilim Dalı

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

 

Acil Tıp Anabilim Dalı

 

 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 

 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı