Çukurova Tıp Fakültesi Kurullar ve Alt Birimler
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://tip.cu.edu.tr/storage/Genel/T%C4%B1p%20Fak%C3%BCltesi%20E%C4%9Fitim%20Organizasyon%20%C5%9Eemas%C4%B1.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.