Emeklilik İçin Gerekli Belgeler

 

EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1 – Dilekçe

2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3 - İlişik Kesme Belgesi (2 Nüsha) *

4 - Askerlik Belgesi

5 - Resim (4 Adet)

6 - Banka / PTT Tercih Dilekçesi **

7 - Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olarak Çalışmama Taahhüt Dilekçesi ***

 

 

 *Akademik Personel İlişik Kesme Belgesi İndirmek İçin Tıklayınız

 *İdari Personel İlişik Kesme Belgesi İndirmek İçin Tıklayınız

 **Banka / PTT Tercih Dilekçesi Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

 ***Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olarak Çalışmama Taahhüt Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayınız