Program Amaç ve Hedefleri Paydaş Değerlendirmeleri Raporu
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://tip.cu.edu.tr/storage/%C3%96%C4%9Frenci/Program%20Ama%C3%A7%20ve%20Hedefleri%20Payda%C5%9F%20De%C4%9Ferlendirmeleri%20Raporu.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.