Anabilim-Bilim Dalları Listesi

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Parazitoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Adli Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

--- Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

--- Gastroenteroloji Bilim Dalı

--- Nefroloji Bilim Dalı

--- Hematoloji Bilim Dalı

--- Romatoloji Bilim Dalı

--- Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

--- Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

--- Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

--- Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

--- Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

--- Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

--- Neonatoloji Bilim Dalı

--- Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

--- Sosyal Pediatri Bilim Dalı

--- Çocuk Acil Bilim Dalı

--- Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

--- Çocuk Genetik Bilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı