Fakülte Tanıtımı

Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha (Sıtma Savaş) Enstitüsüne ait 2 derslikte 64 öğrenci, 6 öğretim üyesi ile Eğitim ve öğretimine başlayan Fakültemizden ilk olarak 1976-1977 eğitim-öğretim yılında 39 mezun verilmiştir. 

Fakültemizde Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölümde, 43 Anabilim Dalı ve 55 Bilim Dalında lisans ve lisans üstü eğitim ve sağlık hizmeti verilmektedir. 

Fakültemiz ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan asistanlar ile yabancı uyruklu asistanlara  uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri eğitim ve uygulamalarının yürütüldüğü 1150 öğrenci kapasiteli 4 Amfi, 130 öğrenci kapasiteli 8 adet İnteraktif eğitim dersliği, 22 adet derslik, 256 öğrenci kapasiteli 4 adet Multidisiplin Laboratuvarı, 36 kişilik 1 adet Beceri Laboratuvarı ve 36 öğrenci kapasiteli Medikal Enformatik Laboratuvarı, 128 öğrenci kapasiteli Anatomi Pratik Salonu, öğrenciler için kütüphane, okuma salonu ve internet odası, 460 kişilik Hipokrat Konferans Salonu bulunmaktadır. 

Fakültemiz intörnleri, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 4 adet sağlık ocağında uygulamalı eğitim görmektedir. Fakültemizin eğitim ve sağlık hizmeti; Balcalı Hastanesinin bulunduğu bina, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarının bulunduğu, 1,2 ve 3.sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü amfilerin ve Dekanlık idari birimlerinin bulunduğu morfoloji binası, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarının bulunduğu iki bina olmak üzere toplam dört binada hizmet verilmektedir.

Fakültemizde karma (modüller sistem ile desteklenmiş entegre) eğitim sistemi uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III’ te Beceri Laboratuvarları, Dönem I’ de İlk Adım Kursu, Dönem II ‘de Üreme Sağlığı Modülü, Dönem III'te Temel Yaşam Desteği kursu ve İleri Yaş Hastaya Multidisipliner Yaklaşım Modülü, Dönem V’ te İleri Yaşam Desteği ile Neonatal Resüsitasyon kursları, Dönem VI’ te Hekim-Hasta iletişiminde sorunlu durumlar kursu verilmektedir. 

Fakültemizde bulunan kurullar; Eğitim Amaçlı Kurullar (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu), Genel Amaçlı Kurullar (Sosyal Kurul, Yayın ve Dokümantasyon Kurulu, Tıbbi Bilişim Kurulu, Etik Kurullar, Dış İlişkiler Kurulu, Bilimsel Araştırmalar ve Uzmanlık Kurulu) ve alt komisyonları ile faaliyet göstermektedir; 

Fakültemiz Yayın ve Dokümantasyon Kurulu tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Cukurova Medical Journal) ve Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal) çıkarılmaktadır. Fakültemizde Sürekli Mesleki Gelişim Programı çerçevesinde (kongre, konferans, kurs, panel olmak üzere) bilimsel toplantı gerçekleştirilmektedir.