Kurullar ve Komisyonlar

Kurullar ve Komisyonlar

Güncelleme Tarihi

13.01.2021

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ UYARINCA KURULAN KOMİSYONLAR

 

 A-EĞİTİM AMAÇLI KURUL

I-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1) Multidisiplin Laboratuvar Komisyonu (Temel Tıp Bilimleri A.B.D. Başkanları)

Prof.Dr.Sait Polat (Başkan)

Prof.Dr.Özkan Oğuz

Prof.Dr.Şeref Erdoğan

Prof.Dr.Fatih Köksal

Prof.Dr.Tamer Cevat İnal

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Davut Alptekin

Prof.Dr.Işıl Öcal

Prof.Dr.Fatih Köksal (Vekil)

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

Doç.Dr.Şükrü Erhan Bağcı

2) Mesleki Beceri Laboratuvarı Komisyonu

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu

Doç.Dr.Bayram Kelle

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

3) Program Geliştirme, Müfredat ve Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Emine Döndü Kızılkanat

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

Prof.Dr.Murat Sert

Prof.Dr.Tamer Cevat İnal

Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

Prof.Dr.Bertan Yılmaz

Prof.Dr.Fügen Yarkın

Prof.Dr.Işıl Öcal

Doç.Dr.Ersin Nazlıcan

Doç.Dr.Hatice Kurdak

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

Doç.Dr.Emine Kılıç Bağır

Doç.Dr.Kübra Akıllıoğlu

Doç.Dr.Şükrü Erhan Bağcı

Doç.Dr.Orçun Yalav

Dr.Öğr.Üyesi Rabia Akıllı

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Tabakan

4) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Şeyda Erdoğan

Prof.Dr.Sevgi Özcan

Doç.Dr.İlker Ünal

Doç.Dr.Şükrü Erhan Bağcı

5) Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

Prof.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

6) Tıp Öğrenci Temsilcileri Komisyonu

Yade Çelik (1.Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Zehra Göksu Ulusoy (2. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Yusufcan Yakar (3. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Stj.Dr. Merve Aydın (4. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Stj.Dr. Bedrettin Recep Özalp (5. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

İnt.Dr. Mustafa Koçulu (6. Sınıf  Temsilcisi)

II-Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (Dönem Koordinatörlerinden Oluşur)

Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç (Dekan Yardımcısı-Başkoordinatör))

Prof.Dr.M.Bertan Yılmaz (1. Sınıf Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Perçin Pazarcı (1. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Doç.Dr.Kübra Akıllıoğlu (2. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.İlker Ünal  (2. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Doç.Dr.F.Peyman Ertuğ  (3. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.Emine Kılıç Bağır  (3. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Nazan Özbarlas (4. Sınıf Koordinatörü )

Dr.Öğr.Üyesi Mete Sucu (4. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Sibel Başaran (5. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.Aslıhan Candevir  (5. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Doç.Dr.Çiğdem Gereklioğlu (6. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu (6. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Hakan Demirhindi (Dış İlişkiler ve Erasmus Koord.)

Dr.Öğr.Üyesi Burak Mete (Dış İlişkiler ve Erasmus Koord. Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koord.)

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu (Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Koord.)

Doç.Dr. Ayper Boğa Pekmezekmek(Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler Koord.)

III-Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1)  Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonu

Prof.Dr.Mesut Demir (Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr.Pınar Göker

Prof.Dr.Didem Arslan

2) Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Prof.Dr.Aysun H.Uğuz

Prof.Dr.Neslihan Ö.Mungan

Prof.Dr.Figen Binokay

Doç.Dr.Atıl Bişgin

Doç.Dr.Bilge Fettahlıoğlu Karaman

Doç.Dr.İlke Coşkun Benlidayı

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali Uçar

Öğrenci Üye Merve Nur Şahan

3)  Araştırma Görevlisi Temsilciler Komisyonu

Arş.Gör.Dr.Burak Yavuz (Başkan )

Arş.Gör.Dr.Alperen Özdemir (Başkan Yardımcısı)

Arş.Gör.Dr.Burak Demir (Sekreter)

Arş.Gör.Ümmühan Fulden Bozkaya

Arş.Gör.Hüseyin Erdem

Arş.Gör.Gülsevinç Ay

Dr.Meltem Dönmez

Arş.Gör.Dr.İsmail Demir

Arş.Gör.Dr.Ümit Satılmış

Arş.Gör.Dr.Ahmet Doğukan Dağdaş

Dr.Sıla Aslan

Dr.Mehmet Sait Kılıç

4)   Akreditasyon ve Eşgüdüm Komisyonu

Prof.Dr.Mesut Demir

Prof.Dr.Selim Büyükkurt

Doç.Dr.Gülay Sezgin

Doç.Dr.Volkan İzol

Doç.Dr.Selçuk Sızmaz

B-GENEL AMAÇLI KURUL

 I-Sosyal Kurul (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1) Kariyer Geliştirme-Mezun Takip Komisyonu

Prof.Dr.Neslihan Mungan

Prof.Dr.Ömer Alabaz

Prof.Dr.Erol Kesiktaş

Prof.Dr.Yasemin Güneş

Prof.Dr.Tahsin Erman

Doç.Dr.N.Rana Dişel

Dr.Öğr.Üyesi Çağlar Özmen

2) Sosyal - Kültürel Aktiviteler Komisyonu

Prof.Dr.Figen Binokay

Prof.Dr.Behice Kurtaran

Prof.Dr.Melek Ergin

Doç.Dr.Cengiz Eser

3) Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma- Burs Komisyonu

Prof.Dr.Fatih Köksal

Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

Prof.Dr.Özgül Tap

Prof.Dr.Özkan Oğuz

Dr.Öğr.Üyesi Rabia Akıllı

Dr.Öğr.Üyesi Mete Sucu

II-Yayın ve Dökümantasyon Kurulu(Yayın-Dök.Kur.Yönergesi gereği seçilir)

Prof.Dr.Meltem Demirkıran (Başkan)

Prof.Dr.Lut Tamam

Prof.Dr.Ümit Lüleyap

Prof.Dr.Erol Kesiktaş

Prof.Dr.M.Bertan Yılmaz

Doç.Dr.Ebru Esen

Doç.Dr.İlke Coşkun Benlidayı

Doç.Dr.Ömer Sunkar Biçer

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Özdemir

III-Tıbbi Bilişim Kurulu

Doç.Dr.Çağlar Emre Çağlayan

Doç.Dr.İlker Ünal

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Balal

 

IV-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

Prof.Dr.Davut Alptekin

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.R.Dinçer Yıldızdaş

Prof.Dr.Gürhan Sakman

Doç.Dr.Zehra Hatipoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Saygıdeğer

Av.Simay Sönmezateş

Dr.Neşe Kayrın

V-Dış İlişkiler Kurulu

Prof.Dr.Hakan Demirhindi (Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Burak Mete (Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatör Yard.)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koordinatörü)