Kurullar ve Komisyonlar

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ UYARINCA KURULAN KOMİSYONLAR

 

 

 

A-EĞİTİM AMAÇLI KURUL

 

I-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

1) Multidisiplin Laboratuvar Komisyonu (Temel Tıp Bilimleri A.B.D. Başkanları)

 

 

Prof.Dr.Sait Polat

 

Prof.Dr.Ahmet Hilmi Yücel

 

Prof.Dr.Ayşe Doğan

 

Prof.Dr.Fatih Köksal

 

Prof.Dr.Abdullah Tuli

 

Prof.Dr.Z.Nazan Alparslan

 

Prof.Dr.Ümit Lüleyap

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.İ.Soner Koltaş

 

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

 

 

 

 

 

 

2) Mesleki Beceri Laboratuvarı Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Mehmet Özalevli

 

Doç.Dr.Rana Dişel

 

Doç.Dr.Eyüphan Gencel

 

Dr.Öğr.Üyesi Turgay Demir

 

Dr.Öğr.Üyesi Orçun Yalav

 

Öğrenci Üye Atilla Erenkurt

 

Öğrenci Üye Veli Kılıç

 

 

 

 

 

 

3) Program Geliştirme, Müfredat ve Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Emine Döndü Kızılkanat

 

Prof.Dr.Ata Seçilmiş

 

Prof.Dr.Rengin Güzel

 

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

 

Prof.Dr.Murat Sert

 

Prof.Dr.Ferdi Tanır

 

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

 

Prof.Dr.Sedef Kuran

 

Prof.Dr.Macit İlkit

 

Prof.Dr.Tamer Cevat İnal

 

Doç.Dr.Hatice Kurdak

 

Doç.Dr.Süleyman Özdemir

 

Doç.Dr.Ersin Nazlıcan

 

Doç.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

 

Prof.Dr.Ayça Açıkalın

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu

 

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

 

Doç.Dr.Mehtap Evran

 

Doç.Dr.Eralp Çetinalp

 

Doç.Dr.Cengiz Eser

 

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Zeren

 

Doç.Dr.Ahmet Rencüzoğulları

 

Öğrenci Üye Beyza Taşkın

 

Öğrenci Üye Burak Bereketoğlu

 

 

 

 

 

 

 

4) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Şeyda Erdoğan

 

Prof.Dr.Fügen Yarkın

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.Meltem Demirkıran

 

Prof.Dr.Fazilet Aksu

 

Prof.Dr.Sevgi Özcan

 

Doç.Dr.Işıl Öcal

 

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

 

Doç.Dr.İlker Ünal

 

Öğrenci Üye Fidan Şenova

 

Öğrenci Üye Rıdvan Bahçeci

 

Öğrenci Üye Sadık Uysal

 

 

 

 

 

 

5) Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

 

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

 

Doç.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

 

Öğrenci Üye Simay Can Taşkın

 

Öğrenci Üye Serkan Özturhan

 

 

 

 

 

 

 

6) Tıp Öğrenci Temsilcileri Komisyonu(Seçimle belirlenen öğrenci temsilcilerinden oluşur)

 

 

Sinem Bildirici (Dönem I Koordinatör Öğrenci)

 

Ozan Yıldırım (Dönem II Koordinatör Öğrenci)

 

Stj.Dr.İrfan Kalmaz (Dönem III Koordinatör Öğrenci)

 

Stj.Dr.Fetullah Izgınlı (Dönem IV Koordinatör Öğrenci)

 

Stj.Dr.Gizem Çalışkan (Dönem V Koordinatör Öğrenci)

 

İnt.Dr.Emine Yolaçan (Dönem VI Temsilcisi)

 

Stj.Dr.Serkan Özturhan (Fakülte Temsilci Öğrenci Dönem III)

 

Stj.Dr.Simay Can Taşkın (Akreditasyon Fakülte Temsilcisi)

 

 

 

 

II-Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (Dönem Koordinatörlerinden Oluşur)

 

 

 

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete (Dekan Yardımcısı-Başkoordinatör))

 

Doç.Dr.Ersin Nazlıcan (Dönem I Koordinatörü)

 

Doç.Dr.M.Bertan Yılmaz  (Dönem I Koordinatörü Yrd.)

 

Prof,Dr.Fügen Yarkın  (Dönem II Koordinatörü)

 

Doç.Dr.İlker Ünal  (Dönem II Koordinatörü Yrd.)

 

Doç.Dr.F.Peyman Ertuğ  (Dönem III Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Arbil Açıkalın  (Dönem III Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.B.Tamer Tetiker  (Dönem IV Koordinatörü )

 

Doç.Dr.Mehtap Evran  (Dönem IV Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Sibel Başaran (Dönem V Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu  (Dönem V Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Behice Kurtaran  (Dönem VI Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Volkan İzol  (Dönem VI Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Hakan Demirhindi (Dış İlişkiler ve Erasmus Koord.)

 

Prof.Dr.Ahmet Barış Güzel (Farabi)

 

Doç.Dr.Göksel Leblebisatan (Mevlana)

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu (Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Koord.)

 

Prof.Dr.Fatih Köksal(Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler)

 

 

 

 

III-Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

 

 

1)  Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Tunay Sarpel (Dekan Yardımcısı)

 

Prof.Dr.Hacer Bozdemir

 

Prof.Dr.Özgül Tap

 

Doç.Dr.Süheyla Kömür

 

 

 

 

2) Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Ali Kocabaş

 

Prof.Dr.Mehmet Satar

 

Prof.Dr.Akgün Yaman

 

Prof.Dr.Kezban Aslan

 

Prof.Dr.Gonca Karataş

 

Doç.Dr.Gonca Gül Çelik

 

Doç.Dr.Oğuz Üsküdar

 

Öğrenci Üye Merve Nur Şahan

 

 

 

 

3)  Araştırma Görevlisi Temsilciler Komisyonu

 

(Kendi Yönergesi gereğince Seçimle belirlenen Araştırma Görevlisi temsilcilerinden oluşur)

 

 

Arş.Gör.Dr.Ömer Burak Eriçek(Başkan )

 

Arş.Gör.Umut Kökbaş(Sekreter)

 

Arş.Gör.Ahmet Kürşat Açıkgöz

 

Arş.Gör.Dr.Kübra Duran

 

Arş.Gör.Dr.Nihal Aykun

 

Dr.Onur Acar

 

Dr.Şenel Beydola

 

Arş.Gör.Dr.M.Buğra Karaaslan

 

Arş.Gör.Dr.Fırat Kocabaş

 

Arş.Gör.Dr.Can Çubuk

 

 

 

 

4)   Akreditasyon ve Eşgüdüm Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Nurdan Evliyaoğlu

 

Prof.Dr.Mustafa Emre

 

Prof.Dr.Erol Kesiktaş

 

Doç.Dr.Özgür Tarkan

 

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Seza İnal

 

Doç.Dr.Ömer Sunkar Biçer

 

 

B-GENEL AMAÇLI KURUL

 

I-Sosyal Kurul (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

1) Kariyer Geliştirme-Mezun Takip Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Figen Doran

 

Prof.Dr.Yasemin Güneş

 

Prof.Dr.Tahsin Erman

 

Prof.Dr.Ayhan Usal

 

Prof.Dr.Saime Paydaş

 

Prof.Dr.Özlem Hergüner

 

Prof.Dr.Aysun Hatice Uğuz

 

Doç.Dr.Rana Dişel

 

 

 

 

 

 

2) Sosyal- Kültürel Aktiviteler Komisyonu

 

 

Doç.Dr.Behice Kurtaran(Başkan)

 

Prof.Dr.Tunay Sarpel

 

Prof.Dr.Figen Binokay

 

Doç.Dr.Volkan İzol

 

Doç.Dr.Işıl Öcal

 

Doç.Dr.Cengiz Eser

 

Dr.Öğr.Üyesi İsa Burak Güney

 

Dr.Öğr.Üyesi Bilge Karaman

 

Öğrenci Üye Ozan Yıldırım

 

Öğrenci Üye İrfan Kalmaz

 

 

 

 

 

 

3) Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma- Burs Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Murat Sert

 

Prof.Dr.Mustafa Demirtaş

 

Prof.Dr.Fatih Köksal

 

Prof.Dr.Osman Metin Yavuz

 

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

 

Prof.Dr.Ülkü Tuncer

 

Prof.Dr.İ.Cüneyt Evrüke

 

Doç.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

 

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

 

 

 

 

 

 

II-Yayın ve Dökümantasyon Kurulu(Yayın-Dök.Kur.Yönergesi gereği seçilir)

 

 

 

 

Prof.Dr.Lut Tamam

 

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

 

Prof.Dr.Ahmet Barış Güzel

 

Doç.Dr.M.Bertan Yılmaz

 

Prof.Dr.Serhan Küpeli

 

Doç.Dr.Ali Deniz

 

 

 

 

 

 

III-Tıbbi Bilişim Kurulu

 

 

 

 

Prof.Dr.Nazan Alparslan(Başkan)

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.Nafiz Bozdemir

 

Prof.Dr.Yunus Kenan Bıçakcı

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu(Sekreterya)

 

Doç.Dr.Çağlar Emre Çağlayan

 

Doç.Dr.İlker Ünal

 

Öğrenci Üye Mücahit Ekici

 

 

 

 

 

 

IV-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

(Kendi Yönergesi gereğince oluşturulur)

 

 

 

 

Prof.Dr.Davut Alptekin

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.R.Dinçer Yıldızdaş

 

Doç.Dr.Ezgi Özyılmaz

 

Prof.Dr.Gürhan Sakman

 

Prof.Dr.H.Murat Gündüz

 

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

 

Av.Zehra Bulut

 

Dr.Neşe Kayrın

 

 

 

 

 

 

V-Dış İlişkiler Kurulu

 

 

 

 

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

 

Prof.Dr.Hakan Demirhindi(Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü)

 

Prof.Dr.Ahmet Barış Güzel(Farabi Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Göksel Leblebisatan(Mevlana Koordinatörü)

 

Öğrenci Üye Çağlar Aktuna

 

Öğrenci Üye Tuğçe Çalışkan