Kurullar ve Komisyonlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ UYARINCA KURULAN KOMİSYONLAR

 

 A-EĞİTİM AMAÇLI KURUL

I-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1) Multidisiplin Laboratuvar Komisyonu (Temel Tıp Bilimleri A.B.D. Başkanları)

Prof.Dr.Sait Polat

Prof.Dr.Ahmet Hilmi Yücel

Prof.Dr.Ayşe Doğan

Prof.Dr.Fatih Köksal

Prof.Dr.Abdullah Tuli

Prof.Dr.Z.Nazan Alparslan

Prof.Dr.Ümit Lüleyap

Prof.Dr.Işıl Öcal

Prof.Dr.İ.Soner Koltaş

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

2) Mesleki Beceri Laboratuvarı Komisyonu

Prof.Dr.Mehmet Özalevli

Doç.Dr.Rana Dişel

Doç.Dr.Eyüphan Gencel

Dr.Öğr.Üyesi Turgay Demir

Dr.Öğr.Üyesi Orçun Yalav

Öğrenci Üye Atilla Eren Kurt

Öğrenci Üye Veli Kılıç

3) Program Geliştirme, Müfredat ve Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Emine Döndü Kızılkanat

Prof.Dr.Ata Seçilmiş

Prof.Dr.Rengin Güzel

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

Prof.Dr.Murat Sert

Prof.Dr.Ferdi Tanır

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

Prof.Dr.Sedef Kuran

Prof.Dr.Macit İlkit

Prof.Dr.Tamer Cevat İnal

Doç.Dr.Hatice Kurdak

Doç.Dr.Süleyman Özdemir

Doç.Dr.Ersin Nazlıcan

Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

Prof.Dr.Ayça Açıkalın

Doç.Dr.Aslıhan Ulu

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

Doç.Dr.Mehtap Evran

Doç.Dr.Eralp Çetinalp

Doç.Dr.Cengiz Eser

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Zeren

Doç.Dr.Ahmet Rencüzoğulları

Öğrenci Üye Rumeysa Beyzanur Taşkın

Öğrenci Üye Muhammed Burak Bereketoğlu

4) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Şeyda Erdoğan

Prof.Dr.Fügen Yarkın

Prof.Dr.Meltem Demirkıran

Prof.Dr.Fazilet Aksu

Prof.Dr.Sevgi Özcan

Prof.Dr.Işıl Öcal

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

Doç.Dr.İlker Ünal

Öğrenci Üye Rıdvan Bahçeci

Öğrenci Üye Sadık Uysal

5) Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

Prof.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

Öğrenci Üye Serkan Özturhan

6) Tıp Öğrenci Temsilcileri Komisyonu(Seçimle belirlenen öğrenci temsilcilerinden oluşur)

Zehra Göksu Ulusoy (1.Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Merve Çam (2. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Merve Aydın (3. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Stj.Dr.Bedrettin Recep Özalp (4. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

Stj.Dr.Mustafa Onur Yorgun (5. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

İnt.Dr.Hüseyin Celal Bilen (6. Sınıf  Temsilcisi)

İnt.Dr.Serkan Özturhan (Fakülte Temsilci Öğrenci)

İnt.Dr.Serkan Özturhan (Akreditasyon Fakülte Temsilcisi)

II-Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (Dönem Koordinatörlerinden Oluşur)

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete (Dekan Yardımcısı-Başkoordinatör))

Prof.Dr.M.Bertan Yılmaz (1. Sınıf Koordinatörü)

Prof.Dr.Işıl Öcal  (1. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Yurdun Kuyucu (2. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.İlker Ünal  (2. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Doç.Dr.F.Peyman Ertuğ  (3. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr. Emine Kılıç Bağır  (3. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Mete Sucu  (4. Sınıf Koordinatörü )

Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Haytoğlu  (4. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Sibel Başaran (5. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.Aslıhan Ulu  (5. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Behice Kurtaran  (6. Sınıf Koordinatörü)

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu (6. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

Prof.Dr.Hakan Demirhindi (Dış İlişkiler ve Erasmus Koord.)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koord.)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Mevlana Koord.)

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu (Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Koord.)

Doç.Dr. Ayper Boğa Pekmezekmek(Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler Koord.)

III-Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1)  Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonu

Prof.Dr.Tunay Sarpel (Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr.Hacer Bozdemir

Prof.Dr.Özgül Tap

Doç.Dr.Süheyla Kömür

2) Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Prof.Dr.Ali Kocabaş

Prof.Dr.Mehmet Satar

Prof.Dr.Akgün Yaman

Prof.Dr.Kezban Aslan

Prof.Dr.Gonca Karataş

Doç.Dr.Gonca Gül Çelik

Prof.Dr.Oğuz Üsküdar

Öğrenci Üye Merve Nur Şahan

3)  Araştırma Görevlisi Temsilciler Komisyonu

(Kendi Yönergesi gereğince Seçimle belirlenen Araştırma Görevlisi temsilcilerinden oluşur)

Arş.Gör.Dr.Burak Yavuz (Başkan )

Arş.Gör.Dr.Alperen Özdemir (Başkan Yardımcısı)

Arş.Gör.Dr.Burak Demir (Sekreter)

Arş.Gör.Ümmühan Fulden Bozkaya

Arş.Gör.Hüseyin Erdem

Arş.Gör.Gülsevinç Ay

Dr.Meltem Dönmez

Arş.Gör.Dr.İsmail Demir

Arş.Gör.Dr.Ümit Satılmış

Arş.Gör.Dr.Ahmet Doğukan Dağdaş

Dr.Sıla Aslan

Dr.Mehmet Sait Kılıç

4)   Akreditasyon ve Eşgüdüm Komisyonu

Prof.Dr.Nurdan Evliyaoğlu

Prof.Dr.Mustafa Emre

Prof.Dr.Erol Kesiktaş

Prof.Dr.Özgür Tarkan

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Seza İnal

Doç.Dr.Ömer Sunkar Biçer

B-GENEL AMAÇLI KURUL

 I-Sosyal Kurul (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

1) Kariyer Geliştirme-Mezun Takip Komisyonu

Prof.Dr.Figen Doran

Prof.Dr.Yasemin Güneş

Prof.Dr.Tahsin Erman

Prof.Dr.Ayhan Usal

Prof.Dr.Saime Paydaş

Prof.Dr.Özlem Hergüner

Prof.Dr.Aysun Hatice Uğuz

Doç.Dr.Rana Dişel

2) Sosyal- Kültürel Aktiviteler Komisyonu

Prof.Dr.Behice Kurtaran(Başkan)

Prof.Dr.Tunay Sarpel

Prof.Dr.Figen Binokay

Doç.Dr.Volkan İzol

Prof.Dr.Işıl Öcal

Doç.Dr.Cengiz Eser

Dr.Öğr.Üyesi İsa Burak Güney

Dr.Öğr.Üyesi Bilge Karaman

Öğrenci Üye Ozan Yıldırım

Öğrenci Üye İrfan Kalmaz

3) Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma- Burs Komisyonu

Prof.Dr.Murat Sert

Prof.Dr.Mustafa Demirtaş

Prof.Dr.Fatih Köksal

Prof.Dr.Osman Metin Yavuz

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

Prof.Dr.Ülkü Tuncer

Prof.Dr.İ.Cüneyt Evrüke

Prof.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

II-Yayın ve Dökümantasyon Kurulu(Yayın-Dök.Kur.Yönergesi gereği seçilir)

Prof.Dr.Lut Tamam

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

Prof.Dr.Ahmet Barış Güzel

Prof.Dr.M.Bertan Yılmaz

Prof.Dr.Serhan Küpeli

Prof.Dr.Ali Deniz

III-Tıbbi Bilişim Kurulu

Prof.Dr.Nazan Alparslan(Başkan)

Prof.Dr.Nafiz Bozdemir

Prof.Dr.Yunus Kenan Bıçakcı

Doç.Dr.Aslıhan Ulu(Sekreterya)

Doç.Dr.Çağlar Emre Çağlayan

Doç.Dr.İlker Ünal

Öğrenci Üye Mücahit Ekici

IV-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

(Kendi Yönergesi gereğince oluşturulur)

Prof.Dr.Davut Alptekin

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

Prof.Dr.R.Dinçer Yıldızdaş

Doç.Dr.Ezgi Özyılmaz

Prof.Dr.Gürhan Sakman

Prof.Dr.H.Murat Gündüz

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

Av.Zehra Bulut

Dr.Neşe Kayrın

V-Dış İlişkiler Kurulu

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

Prof.Dr.Hakan Demirhindi(Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Mevlana Koordinatörü)

Öğrenci Üye Tuğçe Çalışkan