Kurullar ve Komisyonlar

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ UYARINCA KURULAN KOMİSYONLAR

 

 

 

A-EĞİTİM AMAÇLI KURUL

 

I-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

1) Multidisiplin Laboratuvar Komisyonu (Temel Tıp Bilimleri A.B.D. Başkanları)

 

 

Prof.Dr.Sait Polat

 

Prof.Dr.Ahmet Hilmi Yücel

 

Prof.Dr.Ayşe Doğan

 

Prof.Dr.Fatih Köksal

 

Prof.Dr.Abdullah Tuli

 

Prof.Dr.Z.Nazan Alparslan

 

Prof.Dr.Ümit Lüleyap

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.İ.Soner Koltaş

 

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

 

 

 

 

 

 

2) Mesleki Beceri Laboratuvarı Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Mehmet Özalevli

 

Doç.Dr.Rana Dişel

 

Doç.Dr.Eyüphan Gencel

 

Dr.Öğr.Üyesi Turgay Demir

 

Dr.Öğr.Üyesi Orçun Yalav

 

Öğrenci Üye Atilla Eren Kurt

 

Öğrenci Üye Veli Kılıç

 

 

 

 

 

 

3) Program Geliştirme, Müfredat ve Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Emine Döndü Kızılkanat

 

Prof.Dr.Ata Seçilmiş

 

Prof.Dr.Rengin Güzel

 

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

 

Prof.Dr.Murat Sert

 

Prof.Dr.Ferdi Tanır

 

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

 

Prof.Dr.Sedef Kuran

 

Prof.Dr.Macit İlkit

 

Prof.Dr.Tamer Cevat İnal

 

Doç.Dr.Hatice Kurdak

 

Doç.Dr.Süleyman Özdemir

 

Doç.Dr.Ersin Nazlıcan

 

Doç.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

 

Prof.Dr.Ayça Açıkalın

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu

 

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

 

Doç.Dr.Mehtap Evran

 

Doç.Dr.Eralp Çetinalp

 

Doç.Dr.Cengiz Eser

 

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Zeren

 

Doç.Dr.Ahmet Rencüzoğulları

 

Öğrenci Üye Rumeysa Beyzanur Taşkın

 

Öğrenci Üye Muhammed Burak Bereketoğlu

 

 

 

 

 

 

 

4) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Şeyda Erdoğan

 

Prof.Dr.Fügen Yarkın

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.Meltem Demirkıran

 

Prof.Dr.Fazilet Aksu

 

Prof.Dr.Sevgi Özcan

 

Prof.Dr.Işıl Öcal

 

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

 

Doç.Dr.İlker Ünal

 

Öğrenci Üye Rıdvan Bahçeci

 

Öğrenci Üye Sadık Uysal

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete

 

Prof.Dr.Aysun Karabay Bayazıt

 

Prof.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

 

Öğrenci Üye Serkan Özturhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Tıp Öğrenci Temsilcileri Komisyonu(Seçimle belirlenen öğrenci temsilcilerinden oluşur)

 

 

Zehra Göksu Ulusoy (1.Sınıf Koordinatör Öğrenci)

 

Merve Çam (2. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

 

Merve Aydın (3. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

 

Stj.Dr.Bedrettin Recep Özalp (4. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

 

Stj.Dr.Mustafa Onur Yorgun (5. Sınıf Koordinatör Öğrenci)

 

İnt.Dr.Hüseyin Celal Bilen (6. Sınıf  Temsilcisi)

 

İnt.Dr.Serkan Özturhan (Fakülte Temsilci Öğrenci)

 

İnt.Dr.Serkan Özturhan (Akreditasyon Fakülte Temsilcisi)

 

 

 

 

II-Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (Dönem Koordinatörlerinden Oluşur)

 

 

 

 

Prof.Dr.Ufuk Özgü Mete (Dekan Yardımcısı-Başkoordinatör))

 

Prof.Dr.M.Bertan Yılmaz (1. Sınıf Koordinatörü)

 

Prof.Dr.Işıl Öcal  (1. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Dr.Öğr.Üyesi Yurdun Kuyucu (2. Sınıf Koordinatörü)

 

Doç.Dr.İlker Ünal  (2. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Doç.Dr.F.Peyman Ertuğ  (3. Sınıf Koordinatörü)

 

Doç.Dr. Emine Kılıç Bağır  (3. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Dr.Öğr.Üyesi Mete Sucu  (4. Sınıf Koordinatörü )

 

Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Haytoğlu  (4. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Sibel Başaran (5. Sınıf Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu  (5. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Behice Kurtaran  (6. Sınıf Koordinatörü)

 

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu (6. Sınıf Koordinatörü Yrd.)

 

Prof.Dr.Hakan Demirhindi (Dış İlişkiler ve Erasmus Koord.)

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koord.)

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Mevlana Koord.)

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu (Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Koord.)

 

Doç.Dr. Ayper Boğa Pekmezekmek(Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler Koord.)

 

 

 

 

III-Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

 

 

1)  Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Tunay Sarpel (Dekan Yardımcısı)

 

Prof.Dr.Hacer Bozdemir

 

Prof.Dr.Özgül Tap

 

Doç.Dr.Süheyla Kömür

 

 

 

 

2) Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Ali Kocabaş

 

Prof.Dr.Mehmet Satar

 

Prof.Dr.Akgün Yaman

 

Prof.Dr.Kezban Aslan

 

Prof.Dr.Gonca Karataş

 

Doç.Dr.Gonca Gül Çelik

 

Doç.Dr.Oğuz Üsküdar

 

Öğrenci Üye Merve Nur Şahan

 

 

 

 

3)  Araştırma Görevlisi Temsilciler Komisyonu

 

(Kendi Yönergesi gereğince Seçimle belirlenen Araştırma Görevlisi temsilcilerinden oluşur)

 

 

Arş.Gör.Dr.Burak Yavuz (Başkan )

 

Arş.Gör.Dr.Alperen Özdemir (Başkan Yardımcısı)

 

Arş.Gör.Dr.Burak Demir (Sekreter)

 

Arş.Gör.Ümmühan Fulden Bozkaya

 

Arş.Gör.Hüseyin Erdem

 

Arş.Gör.Gülsevinç Ay

 

Dr.Meltem Dönmez

 

Arş.Gör.Dr.İsmail Demir

 

Arş.Gör.Dr.Ümit Satılmış

 

Arş.Gör.Dr.Ahmet Doğukan Dağdaş

 

Dr.Sıla Aslan

 

Dr.Mehmet Sait Kılıç

 

 

 

 

4)   Akreditasyon ve Eşgüdüm Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Nurdan Evliyaoğlu

 

Prof.Dr.Mustafa Emre

 

Prof.Dr.Erol Kesiktaş

 

Doç.Dr.Özgür Tarkan

 

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Seza İnal

 

Doç.Dr.Ömer Sunkar Biçer

 

 

B-GENEL AMAÇLI KURUL

 

I-Sosyal Kurul (Alt Komisyon Başkanlarından Oluşur)

 

 

 

 

1) Kariyer Geliştirme-Mezun Takip Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Figen Doran

 

Prof.Dr.Yasemin Güneş

 

Prof.Dr.Tahsin Erman

 

Prof.Dr.Ayhan Usal

 

Prof.Dr.Saime Paydaş

 

Prof.Dr.Özlem Hergüner

 

Prof.Dr.Aysun Hatice Uğuz

 

Doç.Dr.Rana Dişel

 

 

 

 

 

 

2) Sosyal- Kültürel Aktiviteler Komisyonu

 

 

Doç.Dr.Behice Kurtaran(Başkan)

 

Prof.Dr.Tunay Sarpel

 

Prof.Dr.Figen Binokay

 

Doç.Dr.Volkan İzol

 

Doç.Dr.Işıl Öcal

 

Doç.Dr.Cengiz Eser

 

Dr.Öğr.Üyesi İsa Burak Güney

 

Dr.Öğr.Üyesi Bilge Karaman

 

Öğrenci Üye Ozan Yıldırım

 

Öğrenci Üye İrfan Kalmaz

 

 

 

 

 

 

3) Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma- Burs Komisyonu

 

 

Prof.Dr.Murat Sert

 

Prof.Dr.Mustafa Demirtaş

 

Prof.Dr.Fatih Köksal

 

Prof.Dr.Osman Metin Yavuz

 

Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı

 

Prof.Dr.Ülkü Tuncer

 

Prof.Dr.İ.Cüneyt Evrüke

 

Doç.Dr.Özlem Görüroğlu Öztürk

 

Doç.Dr.Peyman Ertuğ

 

 

 

 

 

 

II-Yayın ve Dökümantasyon Kurulu(Yayın-Dök.Kur.Yönergesi gereği seçilir)

 

 

 

 

Prof.Dr.Lut Tamam

 

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

 

Prof.Dr.Ahmet Barış Güzel

 

Doç.Dr.M.Bertan Yılmaz

 

Prof.Dr.Serhan Küpeli

 

Doç.Dr.Ali Deniz

 

 

 

 

 

 

III-Tıbbi Bilişim Kurulu

 

 

 

 

Prof.Dr.Nazan Alparslan(Başkan)

 

Prof.Dr.İsmail Günay

 

Prof.Dr.Nafiz Bozdemir

 

Prof.Dr.Yunus Kenan Bıçakcı

 

Doç.Dr.Aslıhan Ulu(Sekreterya)

 

Doç.Dr.Çağlar Emre Çağlayan

 

Doç.Dr.İlker Ünal

 

Öğrenci Üye Mücahit Ekici

 

 

 

 

 

 

IV-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

(Kendi Yönergesi gereğince oluşturulur)

 

 

 

 

Prof.Dr.Davut Alptekin

 

Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

Prof.Dr.R.Dinçer Yıldızdaş

 

Doç.Dr.Ezgi Özyılmaz

 

Prof.Dr.Gürhan Sakman

 

Prof.Dr.H.Murat Gündüz

 

Prof.Dr.N.Selim Kadıoğlu

 

Av.Zehra Bulut

 

Dr.Neşe Kayrın

 

 

 

 

 

 

V-Dış İlişkiler Kurulu

 

 

 

 

Prof.Dr.Altan Atakan Özcan

 

Prof.Dr.Hakan Demirhindi(Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü)

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Farabi Koordinatörü)

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin (Mevlana Koordinatörü)

 

Öğrenci Üye Tuğçe Çalışkan