TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler

 

== Başvuru Evrakları Posta Yolu İle Kabul Edilecektir == 

 

TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler

 

Naklen Atama İçin

Açıktan Atama İçin

Yabancı Uyruklu Atama İçin

 

 

 

1 - Dilekçe

1 - Dilekçe

1 - Dilekçe

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

3 - İkametgah Belgesi

3 - İkametgah Belgesi

3 - Diploma Fotokopisi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4 - Diploma Türkçe Tercümesi

5 - Diploma Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

5 - Diploma Denklik Belgesi

6 - TUS/YDUS Belgesi

6 - TUS/YDUS Belgesi

6 - Pasaport Fotokopisi

7 - Resim (6 Adet)

7 - Resim (6 Adet)

7 - Pasaport Türkçe Tercümesi

8 - Askerlik Belgesi

8 - Askerlik Belgesi

8 - TUS Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

9 - Resim (2 Adet)

10 - Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

10 - Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

10 - Türkçe Dil Sınavı Belgesi

 

 TUS Dilekçe Örneği

 TUS Dilekçe Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

 YDUS Dilekçe Örneği

 YDUS Dilekçe Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

 

 Not: Sağlık Bakanlığı adına Fakültemizde ihtisas eğitimi almaya hak kazananlardan herhangi bir belge istenmemektedir.