TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler

 

TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

Naklen Atama İçin

Açıktan Atama İçin

Yabancı Uyruklu Atama İçin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Dilekçe

1 - Dilekçe

1 - Dilekçe

 

 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

 

 

3 - İkametgah Belgesi

3 - İkametgah Belgesi

3 - Diploma Fotokopisi

 

 

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4 - Diploma Türkçe Tercümesi

 

 

5 - Diploma Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

5 - Diploma Denklik Belgesi

 

 

6 - TUS/YDUS Belgesi

6 - TUS/YDUS Belgesi

6 - Pasaport Fotokopisi

 

 

7 - Resim (6 Adet)

7 - Resim (6 Adet)

7 - Pasaport Türkçe Tercümesi

 

 

8 - Askerlik Belgesi

8 - Askerlik Belgesi

8 - TUS Belgesi

 

 

9 - Savcılık Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

9 - Resim (2 Adet)

 

 

10 - Güvenlik Soruşturması Formu

10 - Güvenlik Soruşturması Formu

 

 

 

11 – Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

11 – Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

 

 

 

 

Not: Yeni kimlik belgesi alanlar için,

 

Güvenlik Soruşturması Formuna

(Nüfus Cüzdanı Sureti kısmındaki) sadece yeni kimlik belgesindeki bilgilerin yazılması yeterli olacaktır.

 

Not: Yeni kimlik belgesi alanlar için,

 

Güvenlik Soruşturması Formuna

(Nüfus Cüzdanı Sureti kısmındaki) sadece yeni kimlik belgesindeki bilgilerin yazılması yeterli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilekçe Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

 Güvenlik Soruşturması Formu

 

 

 Güvenlik Soruşturması Formu İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 Not: Sağlık Bakanlığı adına Fakültemizde ihtisas eğitimi almaya hak kazananlardan herhangi bir belge istenmemektedir.