Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

PROF.DR.

FUNDAGÜL ANDİÇ

Anabilim Dalı Başkanı

 

DR.ÖĞR.ÜYESİ

HASAN SUAT ARSLANTAŞ

 

 

ÖĞR.GÖR.

AHMET KÜRŞAT ÖZKAN