Beceri Laboratuvarı Sınav Talimatı

I.SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI GÖZETMEN SINAV TALİMATI

 

 1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında I.Sınıf öğrencilerine, Tıbbi Beceri Laboratuvarında uygulamalar model üzerinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
 2.  Sınavın objektif olarak değerlendirilebilmesi için, sadece sınav formlarında karşısında puan yazılı olan maddelerin öğrenci tarafından uygulanıp uygulanmadığına bakılması ve öğrenciye soru sorulmaması gerekmektedir.
 3. Her formda değerlendirilmesi gereken 5 ile 10 arası madde bulunmaktadır. Karşısında puan yazılı olan her madde, öğrenci tarafından doğru uygulandıysa; puanın daire içine alınması ya da yanına çentik atılması, yanlış uygulandıysa puanın üzerinin çizilmesi gerekmektedir.
 4. Her öğrenci için ayrı soru formu kullanılacaktır.
 5.  Sınav sonuçlarının puanlaması Tıbbi Beceri Laboratuvarı Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

 

II.SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI GÖZETMEN SINAV TALİMATI

 

 1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında II.Sınıf öğrencilerine, Tıbbi Beceri Laboratuvarında uygulamalar model üzerinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
 2. Sınavın objektif olarak değerlendirilebilmesi için, sadece sınav formlarında belirtilen maddelerin öğrenci tarafından uygulanıp uygulanmadığına bakılması ve öğrenciye soru sorulmaması gerekmektedir.
 3. Her formda değerlendirilmesi gereken 5 ile 10 arası madde bulunmaktadır. Karşısında puan yazılı olan her madde, öğrenci tarafından doğru uygulandıysa; puanın daire içine alınması, yanlış uygulandıysa puanın üzerinin çizilmesi gerekmektedir.
 4. Her öğrenci için ayrı soru formu kullanılacaktır.
 5.  Sınav sonuçlarının puanlaması Tıbbi Beceri Laboratuvarı Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

 

III.SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI GÖZETMEN SINAV TALİMATI

 

 1. 2021 -2022 Eğitim-Öğretim yılında III.Sınıf öğrencilerine, Tıbbi Beceri Laboratuvarında uygulamalar model üzerinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
 2. Sınavın objektif olarak değerlendirilebilmesi için; sadece sınav formlarında, karşısında puan yazılı olan maddelerin öğrenci tarafından uygulanıp uygulanmadığına bakılması ve öğrenciye soru sorulmaması gerekmektedir.
 3. Her formda değerlendirilmesi gereken 5 ile 10 arasında madde bulunmaktadır. Karşılarında puan yazılı olan maddeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Karşısında puan yazılı olan her madde, öğrenci tarafından doğru uygulandıysa; puanın daire içine alınması ya da yanına çentik atılması, yanlış uygulandıysa puanın üzerinin çizilmesi gerekmektedir.
 4. Her öğrenci için ayrı soru formu kullanılacaktır.
 5.  Sınav sonuçlarının puanlaması Tıbbi  Beceri Laboratuvarı Komisyonu tarafından yapılacaktır.