Koordinatörler Kurulu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU VE TEMSİLCİ ÖĞRENCİLER

 

Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç

 

1. Sınıf Koordinatörü
Prof.Dr.Işıl Öcal

 

1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Burak Mete

 

2. Sınıf Koordinatörü
Doç.Dr.Kübra Akıllıoğlu

 

2. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Çiğdem Özdemir

 

3. Sınıf Koordinatörü
Doç.Dr.Emine Kılıç Bağır

 

3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Öğr.Gör.Dr.Zeliha Yelda Özer

 

4. Sınıf Koordinatörü
Doç.Dr.Bahriye Atmış

 

4. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Tolga Köşeci

 

5. Sınıf Koordinatörü
Doç.Dr.Aslıhan Candevir

 

5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Turgay Demir

 

6. Sınıf Koordinatörü
Doç.Dr.Mete Sucu

 

6. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu

 

Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç.Dr.Ayper Boğa Pekmezekmek

 

Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü
Prof.Dr.Hakan Demirhindi

 

Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Perçin Pazarcı

 

Farabi Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

 

Mevlana Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tekin

 

Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Koordinatörü
Prof.Dr.Gülşah Seydaoğlu

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRENCİLER

 

1.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Yusuf Onuş

 

1.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Mirsaid Alioğlu

 

2.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Emine Nisa Nur Körkün

 

2.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Beşir Sönmez

 

3.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Mehmet Arda Cansunar

 

3.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Umut Akar

 

4.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Can Uğuz

 

4.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Musa Tan

 

5.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Mutlu Yardımcı

 

5.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Taha Ünüvar

 

6.Sınıf Koordinatör Öğrenci
Ahmet Işık

 

6.Sınıf Koordinatör Yardımcı Öğrenci
Duygu Duman