Tıbbi Beceri Laboratuvarı Amaç ve Öğrenim Hedefleri

I.SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

 

AMAÇ

 

I.Sınıf öğrencileri tıbbi beceri laboratuvarları uygulamaları sonunda klinikte uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim ilkelerine uygun olarak öğreneceklerdir.

 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

 I.Sınıf öğrencileri bir yıl sonunda;

 

1-El yıkama, steril eldiven giyme-çıkarma ve maske takma çıkarma becerisi kazanacaklar,

2-Beden sıcaklığı ölçebilecekler, nabız sayabilecekler, kan basıncı ölçebilecekler,

3-Enjeksiyon yapabilecekler,

4- Hasta taşıma tekniği genel kurallarını uygulayabileceklerdir.

5-Lenf nodu muayene becerisi yapabileceklerdir.

 

 

 

 

 

II. SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

 

AMAÇ

 

II.Sınıf öğrencileri tıbbi beceri laboratuvarları uygulamaları sonunda klinikte uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim ilkelerine uygun olarak öğreneceklerdir.

 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

II.Sınıf öğrencileri bir yıl sonunda;

1- Yara bakımı yapabilme ve yarayı değerlendirebilme becerisi kazanacaklar,

2-Serum takabilecekler, kan alabilecekler,

3-Nazogastrik sonda takma aşamalarını sayabilecek, sonda takabilecek ve çıkarabilecekler,

4-Kadın ve erkek hastaya idrar sondası takma aşamalarını sayabilecek, her iki cinsiyete ait maketlere asepsi kurallarına uygun olarak sonda takıp çıkarabilecekler,

5-Sütür atabilme becerisini kazanabileceklerdir.

 

 

 

III. SINIF TIBBİ BECERİ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

 

AMAÇ

 

III.Sınıf öğrencileri tıbbi beceri laboratuvarları uygulamaları sonunda klinikte uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim ilkelerine uygun olarak öğreneceklerdir, bu sırada gerekli olan ekipman kullanımı ve bunları uygularken gerekli olan asepsi kuralları hakkında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

III.Sınıf öğrencileri bir yıl sonunda;

1-Temel yaşam desteği ve kurallarını uygulama yöntemlerini sayabilecek ve uygulayabilecekler,

2-Tıbbi atık yönetimi basamaklarını sırasıyla sayabilecek ve uygulayabilecekler,  

3.Fizik (kalp-solunum-batın,nörolojik…) muayene kurallarını uygulayabilecekler,

4-Meme muayenesi kurallarını sayabilecek ve uygulayabilecekler,

5-Jinekolojik muayene ve gebe muayenesi yöntemlerinin temel kavramlarını sayabilecek ve uygulayabilecekler,

6-Göz dibi ve otoskop muayenesi yapabilecekler,

7-Elastik bandaj uygulama basamaklarını sayabilecek ve uygulayabilecekler,

8-Kırık-çıkık tespiti basamaklarını sayabilecek ve yapabileceklerdir.