Klinik Öncesi Dönem Öğrencilerin (1., 2. ve 3. Sınıf) Uygulamalı Ve Teorik Eğitimleriyle İlgili Usul Ve Esaslar