Ç.Ü. Tıp Fakültesi İntörn Eğitimi Esasları
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://tip.cu.edu.tr/storage/Mevzuat/%C3%87.%C3%9C.T%C4%B1p%20Fak%C3%BCltesi%20%C4%B0nt%C3%B6rn%20Y%C3%B6nergesi%201.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.