ÇÜTF Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://tip.cu.edu.tr/storage/Mevzuat/%C3%87%C3%9CTF%20O%CC%88g%CC%86renci%20Dan%C4%B1s%CC%A7manl%C4%B1g%CC%86%C4%B1%20Yo%CC%88nergesi.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.