Ara Öz Değerlendirme Raporu 2021
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://tip.cu.edu.tr/storage/Genel/%C3%87%C3%9CT%C4%B1p%20Fak%C3%BCltesi%20Ara%20%C3%96z%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu%202021.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.