Tıp Fakültesi 50.Yıl Fotoğrafı
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : https://tip.cu.edu.tr/storage/Foto/T%C4%B1p%20Fak%C3%BCltesi%2050.Y%C4%B1l.jpg
gitmek için lütfen tıklayınız.