Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) 2020
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://tip.cu.edu.tr/storage/%C3%96%C4%9Frenci/Ulusal ÇEP 2020.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.