Çukurova Üniversitesi | Tanıtım | Mezun | Yerleşke Haritası | E-TIP | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
T I P    F A K Ü L T E S İ
Erasmus | Farabi | Mevlana | TURKMSIC

 
  Fakültemiz Yönetim Öğrenci Akademik Araştırma Bilgi-Belge İletişim  
 
  Personel Belge ve Formları
  Uzmanlık Belge ve Formları
  TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler
  Emeklilik İçin Gerekli Belgeler
  Mevzuat-Yönergeler

> Bilgi-Belge  >  Emeklilik İçin Gerekli Belgeler        

EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Dilekçe

2

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3

İlişik Kesme Belgesi (2 Nüsha) *

4

Askerlik Belgesi

5

Resim (4 Adet)

6

Banka/PTT Tercih Dilekçesi **

* Akademik Personel İlişik Kesme Belgesi İndirmek İçin Tıklayınız

* İdari Personel İlişik Kesme Belgesi İndirmek İçin Tıklayınız

** Banka/PTT Tercih Dilekçesi Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 373