Çukurova Üniversitesi | Tanıtım | Mezun | Yerleşke Haritası | E-TIP | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
T I P    F A K Ü L T E S İ
Erasmus | Farabi | Mevlana | TURKMSIC

 
  Fakültemiz Yönetim Öğrenci Akademik Araştırma Bilgi-Belge İletişim  
 
  Personel Belge ve Formları
  Uzmanlık Belge ve Formları
  TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler
  Emeklilik İçin Gerekli Belgeler
  Mevzuat-Yönergeler

> Bilgi-Belge  >  TUS/YDUS Sonucunda Atanacak Olanlardan İstenen Belgeler        

Naklen Atama İçin :

 

Açıktan Atama İçin :

 

Yabancı Uyruklu Atama İçin :

 

 

1 - Dilekçe

 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)


3 - İkametgah Belgesi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

6 - TUS/YDUS Belgesi

7 - Resim (6 Adet)

8 - Askerlik Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

10 - Güvenlik Soruşturması Formu

 

11 – Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

 

Not: Yeni kimlik belgesi alanlar için,

 

Güvenlik Soruşturması Formuna

(Nüfus Cüzdanı Sureti kısmındaki) sadece yeni kimlik belgesindeki bilgilerin yazılması yeterli olacaktır.

 

1 - Dilekçe

 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)


3 - İkametgah Belgesi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

6 - TUS/YDUS Belgesi

7 - Resim (6 Adet)

8 - Askerlik Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

10 - Güvenlik Soruşturması Formu

 

11 – Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

 

Not: Yeni kimlik belgesi alanlar için,

 

Güvenlik Soruşturması Formuna

(Nüfus Cüzdanı Sureti kısmındaki) sadece yeni kimlik belgesindeki bilgilerin yazılması yeterli olacaktır.

 

1 - Dilekçe

 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)


3 - Diploma Fotokopisi

4 - Diploma Türkçe Tercümesi

5 - Diploma Denklik Belgesi

6 - Pasaport Fotokopisi

7 - Pasaport Türkçe Tercümesi

8 - TUS Belgesi


9 - Resim (2 Adet)
Not: Sağlık Bakanlığı adına Fakültemizde ihtisas eğitim almaya hak kazananlardan herhangi bir belge istenmemektedir.

 

Dilekçe Örneği İndirmek İçin Tıklayınız

Güvenlik Soruşturması Formu 

Güvenlik Soruşturması Formu İndirmek İçin TıklayınızÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 6973