Çukurova Üniversitesi | Tanıtım | Mezun | Yerleşke Haritası | E-TIP | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
T I P    F A K Ü L T E S İ
Erasmus | Farabi | Mevlana | TURKMSIC

 
  Fakültemiz Yönetim Öğrenci Akademik Araştırma Bilgi-Belge İletişim  
 
  Fakülte Yönetimi
  Fakülte Yönetim Kurulu
  Fakülte Kurulu
  Akademik ve İdari Yapılanma
   Çukurova Tıp Fakültesi Kurullar ve Alt Birimler
  Kurullar ve Komisyonlar
  Dekanlık İdari Personel
  Dekanlarımız

> Yönetim  >  Fakülte Kurulu        

Fakülte Kurulu

Prof.Dr.Hilmi Serdar ÖZBARLAS

Dekan

Prof.Dr.Fatih KÖKSAL

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Nafiz BOZDEMİR

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Osman Metin YAVUZ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Aysun Hatice UĞUZ

Prof.Dr.Ayhan USAL

Prof.Dr.Erol KESİKTAŞ

Doç.Dr.Ahmet Turan EVLİCE

Doç.Dr.Bayram KELLE

Dr.Öğr.Üyesi İsa Burak GÜNEYKuruluş ve işleyişi:

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

Görevleri: 

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 3943