Çukurova Üniversitesi | Tanıtım | Mezun | Yerleşke Haritası | E-TIP | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
T I P    F A K Ü L T E S İ
Erasmus | Farabi | Mevlana | TURKMSIC

 
  Fakültemiz Yönetim Öğrenci Akademik Araştırma Bilgi-Belge İletişim  
 
  Fakültenin Tanıtımı
  Tarihçe
  Misyon-Vizyon
  Fakülte Eğitim Programının Amaç ve Öğrenim Kazanımları
  Stratejik Plan Raporu
  İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
  Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR)
  Birim Faaliyet Raporu
  Fotoğraf Galerisi

> Fakültemiz  >  İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı        


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 687