Duyurular

...

İlmi Hüviyet Tespit Sınavı (Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı)

İlmi Hüviyet Tespit Sınavı (Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı) (29 Haziran2021)

 

BAŞVURU DUYURUSU

 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Genel Kurulunun 19.12.2019 tarihli ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı, Fakültemizce 29 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sınava, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına denklik başvurusu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar başvuru yapabilir. Başvuru yapan adayların, sınava girmelerine engel durumun olup olmadığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından teyit edilecektir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Fakültemize, sınava girme yeterliği olmadığı bildirilen adaylar noter çekilişine alınmayacaklardır.

Sınav kontenjanı 40 (kırk) kişiden oluşmaktadır.  Toplam başvuru sayısının 40’ı aşması durumunda asil ve yedek adayların belirlenmesi için “Noter huzurunda” kura çekimi yapılarak, 40 (kırk)  asil ve maksimum 40 (kırk) yedek aday belirlenecektir.

Adaylara sınava girmeden önce HES kodu kontrolü yapılacaktır. HES kodu riskli olan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavlar, küresel salgın nedeniyle gerekli önlemler alınarak uygulanacaktır.

Yapılandırılmış Klinik Sınav, Teorik (çoktan seçmeli) ve Uygulama (pratik) Sınavı olarak 29 Haziran 2021de iki ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı için ilk aşama olan teorik sınav; 29 Haziran 2021 günü, saat: 09.00’da Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Dönem 1 amfisinde başlayacaktır. Bu sınavda, 15 ila 20 olgu üzerinden adayların klinik bilgi, akıl yürütme, analiz, sentez yapabilme ve karar verme yeterlikleri ölçülecektir. Sınavın ikinci aşaması olan uygulama sınavı, aynı gün saat: 13.00’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıkinteraktif dersliklerde yapılacaktır. Bu sınav, 6-10 istasyonda gerçekleştirilecek olup, hekimlik uygulama becerileri değerlendirilecektir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bilgilerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların başvuruda yazacakları ad ve soyad bilgileri diplomada yazılı olan ile aynı olmalıdır.

Adaylar sınava http://cu.edu.tr/yksbasvuru linkinden başvuru yapacaklardır. Başvuruda bulunan adaylar arasından sınava girmesi uygun olan asil adaylar fakültemiz web sayfasından duyurulacak ve aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracaklardır. Adaylar sınav ücretini yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini 08 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine elden veya tip@cu.edu.tr adresine e-posta ile veya http://cu.edu.tr/yksdekont sayfasından dekontu yükleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların sınav için bilgilendirilmesi, başvuru esnasında beyan ettikleri E-mail adreslerine bilgi olarak ve telefon numaralarına SMS gönderilmesi yoluyla yapılacaktır. Bu iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilen yedek adaylardan kendilerine tanınan süre içerisinde sınava gireceklerini teyit etmeyenler ve sınav ücretini ödediğini belgelemeyenler sınav hakkını kaybedeceklerdir. Bu adaylar yerine sırası gelen yeni yedek adaylar sınava davet edilecektir. Yedek adayların başvuru süreleri 18 Haziran 2021 mesai bitimine kadar sürecektir.

Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 21 Haziran 2021 tarihinde fakülte web sayfasında ilan edilecektir.

COVID-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkacak ön görülemeyen durumlara bağlı olarak sınav takviminde değişiklikler yapılabilir. Sınav takvimindeki değişiklikler fakültemiz web sitesinden duyurulacaktır. Bu nedenle, sınav takviminin Tıp Fakültesi web sitesi üzerinden her gün takip edilmesi gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılacak sınava ait sınav başvuru tarihleri, kura çekimi, sınav ücreti, sınav tarihi, saati ve sınav yeri bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sınav Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021 – 24 Mayıs 2021, Saat: 17.00’ye kadar.

 

Kura Çekim Tarihi,  Saati ve Yeri: 31 Mayıs 2021, Saat: 14.00, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Dönem 1 amfisinde

 

(Kura çekimi sırasında Covid-19 salgını tedbirlerine riayet edilecektir.)

 

Asil  Adayların Sınav Ücretini Yatırma Dönemi: 1 Haziran 2021 – 08 Haziran 2021

 

Yedek  İken Asil Konumuna Geçen Adayların Sınav Ücretini Yatırma Dönemi: 14 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021

 

Sınava  Girmeye Hak Kazanan Tüm Adayların İlanı: 21 Haziran 2021

 

Sınav Ücreti: 2750 TL (KDV dahil)

 

Sınav ücreti; T.C Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi  Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü IBAN: TR12 0001 0016 9025 5940 2050 01 nolu hesaba yatırılacaktır. Adaylar adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve “Denklik Sınavı” ibaresini dekonta yazdırmaları gerekmektedir.

 

 

 

Sınav Tarihi, Saati ve Yerleri:

 

Teorik sınav : 29 Haziran 2021 Salı, Saat: 09.00, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 1 No’ lu Amfi 01330 Sarıçam/Adana

Yapılandırılmış klinik sınav: 29 Haziran 2021 Salı, Saat:13.00, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası İnteraktif Derslikler Binası 01330 Sarıçam/Adana

Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

 

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Adaylar, Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslını ibraz etmek zorundadırlar.

 

* Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

*Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 

Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.

"Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Uygulama Esasları"’na aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında (https://tip.cu.edu.tr)  ilan edilecektir.

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Uygulama Esasları PDF Dosyası İçin Tıklayınız