Duyurular

...

2020-2021 Eğitim Yılı 1, 2 ve 3. Sınıflar Çevrimiçi Sınav Uygulama Esasları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020 -2021 EĞİTİM YILI 1, 2 ve 3. SINIFLAR ÇEVRİMİÇİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

 

1.   Sınavın yapılacağı elektronik ortama girebilmek için öğrenciler gerekli teknik donanıma ( sabit veya taşınabilir bilgisayar ile bunlar için gerekli program ve internet bağlantısı) sahip olmalıdır.

2.   Teknik donanıma sahip olmayan öğrenciler, isterlerse ÇÜBİS sistemi üzerinden başvurmaları halinde Çukurova Üniversitesi tarafından Üniversitenin ana kampüsü ve diğer kampüsleri içinde belirlediği bilgisayar laboratuvarlarından ya da başka bir Üniversitenin bilgisayar laboratuvarlarından veya Üniversite tarafından bildirilen kamu kurumları olanaklarından yararlanabilirler.

3.   https://login.cu.edu.tr adresini kullanarak öğrenci numaranız ve şifrenizle Ç.Ü. Bilgi Sistemine (ÇÜBİS) geçiş yaptıktan sonra, yönlendirme linki ile sınav sayfasına giriş yapabilirsiniz. Sınava girişle ilgili diğer açıklamalar (sınava giriş linki vb.) için ÇÜBİS’te  ve WEB sayfamızda yapılacak duyuruları takip ediniz.

4.   Sınavların başlangıç saatlerinden 15 dakika önce sınava giriş için tüm hazırlığınızı tamamlamış olmanız tavsiye edilir. Bu yöndeki sorumluluk öğrenciye aittir.

5.   Öğrencinin sınav sırasında sınav kurallarına uymaması (kopya çekme, başkasından yazılı-sözlü yardım alma, başka ekran/ekran penceresi açma, soruları sınav sırasında başkalarıyla paylaşma, yerine başkasını sınava sokma ve mobil iletişim araçlarını kullanma vb.) durumunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

6.   Sınav itirazları (tipogrenciisleri@cu.edu.tr) adresine dilekçe ile yapılacaktır. İtirazlar “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi”nin Madde 20/3 bendine göre sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok 5 iş günü içinde başvuran öğrencilerin sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesi uygun görülecektir.

7. Çukurova Üniversitesi Uzaktan öğretimde Ölçme ve değerlendirme yönergesinde yer alan İkinci Bölüm “Uzaktan Öğretim Sürecine İlişkin Temel İlkeler” kısmının dikkate alınması gerekmektedir.

 

 

**Sistemle ilgili problem yaşadığınız takdirde öğrenci işlerini bilgilendirmeniz (tipogrenciisleri@cu.edu.tr) önemle rica olunur.