Duyurular

...

6. Sınıf Öğrencilerine Duyuru

Değerli İntörnlerimiz,

Ülkemizin COVID-19 küresel salgını ile mücadele süreci kapsamında eğitime ara verilen fakültemizde, 22.04.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla;

 

1.      İntörnlerimizin rızalarının alınarak eğitimlerine hastanemizde devam edebilmelerine,

2.      İntörnlerimizin diledikleri takdirde bulundukları şehirlerdeki bir başka üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Üniversite Hastanesi) yahut Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında, ilgili birimlerin oluruna dayalı olarak, aile hekimliği, halk sağlığı merkezleri gibi birimlerde yaptıkları saha uygulamalarını belgelemeleri şartıyla intörnlük uygulamalarının kalan kısmına sayılabilmesine,

3.      İntörnlerimizin kalan sürelerini dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla (ders, ödev, proje, vaka analizi vb faaliyetler ile) tamamlayabilmelerine karar verilmiştir.

 

Bu karar doğrultusunda intörnlerimizin aşağıdaki linke girerek Microsoft Teams şifreleri ile oturum açmaları ve ÇÜ Tıp Fakültesi 2019-2020 yılı İntörnlük Telafi Eğitimi Tercih Formu’nu en geç 8 Mayıs 2020 tarihine kadar doldurmaları zorunludur.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c_heLp7NzEaLirfkYMfVeErqXvfGaZZCgH7Gi20LXTFUMFlVVE1DSVhVQkxYWlRETUwzRUYzNUsxMy4u