Etkinlikler

...

'Prof. Dr. Mustafa Yılmaz Anısına' 18. Çukurova Pediatri Günleri, 1. Çukurova Pediatri Hemşireliği ve Diyetisyenliği Günleri 20-21 Şubat 2020

Sayın Meslektaşlarım,

 

Sizlerin değerli katılımları ile verimli ve başarılı geçeceğini umduğumuz XVIII. Çukurova Pediatri Günleri’ni 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Kampüsü Mithat Özsan Amfisi, Adana’da gerçekleştirmeyi planladık. Toplantının birinci gününde Çocuk Acil ve Yoğun Bakım ile Yenidoğan Transport Kursları olmak üzere 2 farklı kurs düzenlenecektir. Toplantının ikinci gününde Prof. Dr. Mustafa Yılmaz anısına immünoloji oturumu yapılacaktır. Daha sonra Yenidoğan tarama programının geçmişten günümüze geldiği noktanın tartışılacağı bir oturum gerçekleştirilecek ve ardından pediatri pratiğinde sık rastlanan sorunlar tartışılacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pediatri alanındaki son gelişmelerin ülkemizin önde gelen hekimlerince ele alınacağı verimli bir toplantı olması planlanmaktadır. Ayrıca, ikinci gün ilk kez Pediatri Hemşireliği ve Diyetisyenliği günleri başlığı altında diğer bir salonda bu alandaki güncel konular ve sorunlar ele alınacaktır.  Toplantıda sunulacak tüm bildiriler Çukurova Medical Journal özel sayısında online olarak yayınlanacaktır.

Çukurova’ nın kalbi Adana’mızda düzenleyeceğimiz XVIII. Çukurova Pediatri Günleri’nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

 XVIII. Çukurova Pediatri Günleri Başkanı

Prof. Dr. Bilgin Yüksel

 

 

 

 

XVIII. ÇUKUROVA PEDİATRİ GÜNLERİ

 

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ

ÇÜTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Onursal Başkanlar:   Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi Rektörü

                                  Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, Ç.Ü Tıp Fakültesi Dekanı

                                  Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri

                                  Prof. Dr. Nejat Narlı, Ç.Ü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

                                  Dr. Ahmet Özer, Adana İl Sağlık Müdürü

 

Düzenleme Kurulu:  Dr. Bilgin Yüksel (Başkan)

                                 Dr. Özden Özgür Horoz (Bilimsel Sekreterya)

                                 Dr. Nejat Narlı

                                 Dr. Neslihan Önenli Mungan

                                 Dr. İbrahim Bayram

                                 Dr. Begül Küpeli

                                 Dr. İlksen Demir

                                 Dr. Büşra Fidan

                                 Hem. Gülcan Delidağ

                                 Dyt. Tuğçe Kartal

 

 

XVIII. Çukurova Pediatri Günleri Sekreteryası

Doç. Dr. Özden Özgür Horoz

E-posta: oozgurhoroz@yahoo.com

 

Tel: 322-3386060-3377