Önceki Dekanlarımız

Prof.Dr.Lütfullah AKSUNGUR
1971-1974
Prof.Dr.Faruk L.ÖZER
1974-1984
Prof.Dr.Gıyaseddin KABULİ
1984-1987
Prof.Dr.Emin U.ERKOÇAK
1987-1990
Prof.Dr.Tuncay ÖZGÜNEN
1990-1993
Prof.Dr.B.Işık OLCAY
1993-1999
Prof.Dr.Erdal ÇETİNALP
1999-2001
Prof.Dr.Erbuğ KESKİN
2001-2003
Prof.Dr.İsmet TAN
2004-2007
Prof.Dr.Figen DORAN
2007-2010
Prof.Dr.Behnan ALPER
2010-2013
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
2013-2016
   
Prof.Dr.H.Serdar ÖZBARLAS
2017-2020