2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Belirlenen Hedefler

Sıra No.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Belirlenen Hedefler

1

Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %5 artırmak.

2

Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

 

3

Uzmanlık tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar % 25 artırmak.

 

4

Tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

 

5

Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek.

 

6

Çevrimiçi ve yüz yüze karma eğitim programlarının entegrasyonunu sağlamak.

7

Tıpta uzmanlık eğitiminde akredite program sayısını artırmak.

 

8

Eğitim  Becerilerini geliştirme eğitimi almamış öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimi almalarını sağlamak.

9

Fakültemizin YKS sınavında başarı sırasını yükseltmek.

10

Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak.

11

Fakültemizin mezunları ile ilişkisini artırmak.

12

İdari personelin niteliğini artırmak.

13

Öğrencilerin Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

14

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasını sağlamak.